Prva epizoda video kampanje, ki spodbuja k aktivni mobilnosti na kratke razdalje, je tu

19. maja 2022

Prva epizoda video kampanje, ki spodbuja k aktivni mobilnosti na kratke razdalje, je tu

V Sloveniji preveč uporabljamo avtomobil. To si želimo spremeniti – da bi čim več kratkih poti ljudje opravili aktivno, peš ali s kolesom. Ideja o video kampanji je nastala na podlagi nacionalne raziskave, ki kaže, da ljudje največkrat uporabljajo avtomobil za vsakdanje, ponavljajoče se poti (v službo, šolo, vrtec, po opravkih, na rekreacijo) ne glede na razdaljo. Skoraj petina Slovencev uporablja avtomobil tudi za poti, krajše od enega kilometra. To negativno vpliva na posameznike in družbo (zdravje, stroški), pa tudi na okolje (onesnaževanje) in prostor (zasedanje javnega prostora).

Vabimo vas, da video delite na Facebook s svojimi občankami in občani in jih spodbudite, da navedejo svoje razloge za opravljanje kratkih poti z avtomobilom. Najboljši odgovori bodo nagrajeni!

Kampanja Manj kot dva je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Loader