Vodnik po trajnostni mobilnosti

22. avgusta 2022

Vodnik po trajnostni mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko od septembra 2019 izvaja projekt »Izobraževanje za trajnostno mobilnost«. V sklopu projekta so nastali dokumentarni filmi na temo trajnostne mobilnosti.

Jože Robežnik potuje po Sloveniji in raziskuje dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti.

Na svoji poti srečuje strokovnjake in vsakodnevne uporabnike, ki mu predstavijo, kako se v praksi spopadajo z mobilnostjo. Promet velja za enega glavnih virov onesnaževanja zraka in negativnih podnebnih sprememb, zato se vedno več pozornosti posveča trajnostnim rešitvam, s katerimi bi mobilnost omogočali ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih in minimalni porabi naravnih virov. Sprememba naših potovalnih navad je namreč velikega pomena in temelji na izrabi potenciala hoje in kolesarjenja, prenovi javnega potniškega prometa ter optimizaciji oziroma umiritvi cestnega motornega prometa. Vodnik po trajnostni mobilnosti vsebuje štiri tematske oddaje in je nastal v sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, Zavoda Vozim, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in produkcije Invida.

Tematska oddaja HOJA raziskuje različne vidike tega najbolj univerzalnega in vsem dostopnega potovalnega načina.

Tematska oddaja KOLESARJENJE raziskuje pomen kolesarjenja v mestih in izven njih.

Tematska oddaja JAVNI POTNIŠKI PROMET raziskuje možnosti uporabe in povezovanja različnih oblik javnega prevoza.

Tematska oddaja GENERATORJI PROMETA raziskuje cilje vsakodnevnih poti – podjetja, šole, trgovske centre in načine opravljanja poti do njih.

 

Povezavo do vsebine lahko delite tudi na svojih kanalih. Celotni videi pa bodo predstavljeni v naslednjih tedni.

 

Filmi so nastali v sklopu projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Projekt je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Logo-EKP-kohezijski-sklad-SLO_slogan.jpg

NAPOVEDUJEMO: Naslednji teden predstavimo kolesarjenje.

 

Avtor naslovne grafike: Invida 

Loader