Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje?

6. junija 2023

Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje?

V Sloveniji smo v finančni perspektivi 2014-2020 financirali preko 150 projektov gradnje površin za pešce in kolesarje. Vloženih je bilo preko 300 mio EUR, od tega 160 mio EUR EU virov.

Od leta 2018 imamo Pravilnik o kolesarskih površinah, za površine za pešce nacionalnega predpisa še ni. Za strateško načrtovanje peš in kolesarske infrastrukture smo leta 2017 izdali nacionalne Smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana območja in leta 2022 Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo; Hoja – temelj mobilnosti. So vam dokumenti v pomoč, menite da rabijo izboljšave?

Ali ne podlagi predpisov in smernic gradimo boljšo, kvalitetnejšo infrastrukturo za uporabnike? Upoštevamo načela urbanizma pri načrtovanju?

Na enodnevni delavnici »Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje?« vam bodo avtorji Pravilnika in obeh smernic predstavili njihove izkušnje. Delavnica bo 20. junija 2023 na lokaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, Ljubljana.

Namenjena je projektantom prometne infrastrukture, mestnim urbanistom, državnim in lokalnim investitorjem in upravljalcem prometne infrastrukture, izvajalcem gradnje ter nadzornim inženirjem.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici dobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Skladno z odločitvijo komisije za izobraževanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije z dne 5. 6. 2023 člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke - sklop B (Teorija in referenčna praksa).

Prijava je možna do 15. junija 2023 oz. do zapolnitve prostih mest. Število prijav je omejeno na 30.

Delavnica, organizirana v okviru projekta Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki jo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za udeležence je brezplačna in je namenjena projektantom kolesarske infrastrukture, predstavnikom občin in občinskim urbanistom.

PRIJAVNICA

PROGRAM

Loader