Skoraj sto slovenskih občin je avtomobilu reklo »ne«

19. oktobra 2023

Skoraj sto slovenskih občin je avtomobilu reklo »ne«

Število občin, ki v Sloveniji sodelujejo v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), se je letos najbolj približalo številu sto (99). Na zaključnem dogodku v občini Razkrižje so nagradili in pohvalili tiste, ki so se letos najbolj izkazale: občine Rečica ob Savinji, Tolmin ter Velenje. Priložnost so izkoristili tudi za obeležitev dvajsete izvedbe v občinah Radovljica in Postojna.

Evropski teden mobilnosti je letos v ospredje postavil odločitev za racionalnejše načine potovanj, saj pogostejše opuščanje avtomobila prinaša številne pozitivne posledice – na primer manjše javnozdravstvene stroške, več prostora za premikanje in druženje ter zadovoljnejšo skupnost.

A sprememba potovalnih navad ni lahka naloga. Pri doseganju takšne spremembe bo ključno predvsem ozaveščanje ljudi o nujni in hkrati zavestni odločitvi za spremembo – v tem pogledu ima nadvse pomembno vlogo Evropski teden mobilnosti, ki povezuje, spodbuja in izobražuje slovenske občine na njihovih poteh v bolj trajnostno prihodnost.

Ob splošnem opozarjanju pomena trajnostne mobilnosti so tudi letos občine izvedle vrsto aktivnosti v okviru posebnega nacionalnega tematskega sklopa - pospravimo ulice, ki je tokrat nagovarjal nepotrebne ovire oziroma slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Občine so tako uporabile novo nacionalno gradivo za evidentiranje, odstranjevanje in preprečevanje ovir na javnih površinah. Ključni rezultat na ta način izpeljanih aktivnosti bodo bolj urejene in varne poti pešcev in kolesarjev ter bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki.

Kot vsako leto so bile tudi na tokratnem zaključnem dogodku na Razkrižju posebej prepoznane občine, ki so bile najbolj aktivne v okviru letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. V kategoriji manjših občin je priznanje dobila občina Rečica ob Savinji. Čeprav je bila občina hudo prizadeta med avgustovskimi poplavami, je izvedla bogat program z različnimi aktivnostmi; nekatere so začeli izvajati že dva meseca pred tednom mobilnosti. Nacionalno aktivnost POSPRAVIMO ULICE so skupaj z otroki uspešno izvedli na šolskih poteh, hkrati pa so Evropski teden mobilnosti izkoristili tudi za promocijo trajnih ukrepov, ki so jih uvedli v letu 2022.

Med srednje velikimi občinami je bila kot najbolj aktivna prepoznana občina Tolmin, ki je izvedbo aktivnosti osredotočila na promocijo poti s kolesom. Izvedla je tudi več tematskih poučnih aktivnosti in se pri tem povezala z regionalno koordinatorko, občinskim Zavodom za kulturo, šport in mladino ter občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Že med Evropskim tednom mobilnosti kot tudi teden dni pozneje je po Tolminu in Mostu na Soči vozilo pet linij Pešbusa, v okviru aktivnosti pospravimo ulice pa je posebna tehnična komisija pregledala varnost poti v občini.

Med velikimi občinami je bila tokrat kot najbolj aktivna prepoznana mestna občina Velenje, ki je aktivnosti izvajala med, pred in tudi po Evropskem tednu mobilnosti. Osrednji dogodek so izvedli na Rudarski cesti, ki je bila ves dan zaprta za motorni promet, a hkrati na široko odprta za aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, krepitve skupnosti in zdravja, kulture ter izobraževanja. V aktivnost pospravimo ulice so vključili vse generacije občanov in izvedli štiri trajne ukrepe, ki bodo podpirali bolj varčne poti – pločnik in kolesarska steza, pešpot, štiri namenska parkirna mesta za električna vozila, namenjena službenim vozilom občine, ter souporaba električnih vozil. Bolj varčnim potem v prihodnosti je bilo namenjenih še osem drugih aktivnosti. Pri tem kot posebej uspešno občina Velenje izpostavlja svoje sodelovanje z mladimi.

V okviru zaključnega dogodka letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti so sodelujoči na Razkrižju posebej poudarili, da se bodo občine in regije morale v prihodnosti osredotočiti na zahtevnejše, predvsem pa učinkovitejše ukrepe. V luči vse bolj intenzivnih podnebnih sprememb, ki se v Sloveniji kažejo kot vse pogostejše naravne ujme, je namreč skrajni čas, da začnemo uresničevati že dolga leta zastavljene cilje zmanjšanja obremenjevanja okolja – opuščanje množične uporabe avtomobila je pri tem ključnega pomena.

 Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje, gostiteljice zaključnega srečanja, je svojo izkušnjo s sodelovanjem v pobudi opisal takole: »Vseskozi, tudi z nastankom samostojne občine, si prizadevamo, da bi bili aktivni na mnogih področjih dela in življenja tako ožje kot širše skupnosti. Že vrsto let smo vključeni v aktivnosti, ki sledijo trendom, da bi ljudi privajali na zdravo mobilnost, obenem pa bi z več gibanja in uporabe sodobnih trendov, zlasti v premagovanju poti do službe, šole in vsakdanjih opravil, prispevali k trajni mobilnosti. Vsekakor pa je pomembno, da vsi, ki smo nosilci javnih funkcij, tudi župani, s svojim osebnim zgledom ljudi ozaveščamo pri svojih vsakdanjih poteh. V omejenih pogojih našega delovanja dajemo vse, kar je v naši moči, da bi na eni strani prebivalce ozaveščali, na drugi pa jim zagotovili varne poti. Tudi v odnosu z državnimi ustanovami želimo doseči večjo varnost v prometu in na drugih področjih.«

Župan najaktivnejše manjše občine v letu 2022 je izpostavil tudi pričakovanja z vidika majhne občine: »Želimo le, da se uresničijo pisne zaveze pristojnih državnih organov in da jih skupaj tudi udejanjimo. Predvsem pričakovanja iz danih zavez so v uresničitvi nalog, povezanih z interventno arbitražno zakonodajo, ki se nanašajo na t. i. arbitražne poti, s katerimi se bo uresničila varna dostopnost do obmejnih družin

Več informacij:

Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti
polona.demsar-mitrovic@gov.si / 01 478 82 48

Loader