WEBINAR: COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

9. aprila 2021

13.04.2021

07:50

Splet

Kako so se evropska mesta odzvala na COVID-19 in pospešila spremembe v načrtovanju trajnostne mobilnosti? Kateri so najboljši primeri ukrepov in kako je pandemija pospešila prehod na trajnostno mobilnost? Odgovore na ta vprašanja lahko poiščete na webinarju in panelni razpravi, ki bo v torek, 13. aprila 2021, od 10.00 do 12.30 na platformi ZOOM. Predstavniki akademskih krogov in evropskih mest bodo predstavili raziskave in pregled ukrepov, uvedenih po vsej Evropi v času pandemije. Rok prijave je 11. april 2021. Webinar bo potekal v hrvaškem in angleškem jeziku.

184 kB

Med pandemijo so številna mesta začela razširjati svojo obstoječo infrastrukturo za kolesarjenje in/ali hojo, najprej kot začasne rešitve, z namenom, da se jih sčasoma uvede kot trajne, kjer je to mogoče. Evropska mesta in države so za aktivno mobilnost namenile več kot 800 milijonov EUR in od začetka faze okrevanja po koronavirusu napovedale več kot 1.200 km kolesarske infrastrukture. Ob številnih slabih stvareh, ki jih je prineslo leto 2020, ukrepi, uvedeni med trenutno zdravstveno krizo, zagotovo dajejo upanje v boljši jutri.

Webinar je namenjen članom mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, prometnim strokovnjakom, predstavnikom občin, organizacij civilne družbe in znanstvene skupnosti, študentom in vsem drugim zainteresiranim deležnikom, ki delujejo na področju prometa in trajnostne mobilnosti. Več o dogodku na povezavi.

Loader