Vabilo na posvet: Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta

24. marca 2022

07.04.2022

10:00

Sejna dvorana Mestne občine Velenje

Slovenska mesta imajo dobre pogoje za to, da postanejo hoji prijazna in da svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo življenje v skladu z novimi ideali zdravja in kakovosti bivanja, nizkim ogljičnim odtisom in odgovornostjo do okolja. Zato, da bi jim uspelo izkoristiti potenciale je pomembno ustvarjanje strateških, načrtovalskih in operativnih sinergij med prizadevanji za zdravje človeka in okolja, urejanje prostora, prometa in družbenih dejavnosti.

Na posvetu bodo predstavniki Območne enote Celje NIJZ, Projektne pisarne – Celje zdravo mesto, Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije iz Celja ter programa Aktivno v šolo in zdravo mesto delili izkušnje s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga in načrtovanjem hoji prijaznih mest.

Posvet je namenjen predstavnikom zdravstvene stroke in občinskih služb, ki delujejo na področju zdravja in načrtovanja razvoja v prostoru ter tudi širši javnosti zainteresirani za javno zdravje in urejanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja.

Loader