O rešitvah mestne mobilnosti in logistike

15. oktobra 2021

O rešitvah mestne mobilnosti in logistike

Uvodoma je navzoče nagovoril  prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko RS.

Henrik Hololei, generalni direktor direktorata Evropske Komisije za področje mobilnosti in transporta in dr. Marcel Rommerts, direktor Obzorje Evropa sta v uvodu predstavila evropsko perspektivo reševanja trenutnih in bodočih izzivov na področju transporta.

 

 

Evropski zeleni dogovor je bil predstavljen kot kompleksna strategija razvoja EU, katere cilj je zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za 55% (Fit for 55) in podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Strategija je v bistvu celovit velikopotezni program prestrukturiranja vseh ključnih gospodarskih sektorjev v EU z namenom zagotovitve pravičnega in vključujočega prehoda v zeleno gospodarstvo.

Četrtina  emisij toplogrednih plinov v EU odpade trenutno na transport. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90% do leta 2050.

Za dosego ciljev Zelenega dogovora potrebno kombinirati in uskladiti več različnih ukrepov, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa, itd.

 

Domači in tuji strokovnjaki so predstavili izzive in  rešitve v okviru  štirih okvirnih tematskih sklopov   konference:

·         Zelena transportna politika in vidiki upravljanja le-te v EU

·         Inovacije za urbano / regionalno mobilnost potnikov in tovora

·         Digitalizacija, avtomatizacija in transportni modeli

·         Okolju prijazna vozila in alternativna goriva

Konference se je udeležilo cca 150 raziskovalcev iz 18. držav Evrope, skupaj pa so udeleženci predstavili 33 znanstvenih prispevkov.

 

Spodaj si oglejte posnetka z dvodnevnega dogodka

Loader