Združeni narodi sprejeli resolucijo o spodbujanju kolesarjenja v boju proti podnebnim spremembam

29. marca 2022

Združeni narodi sprejeli resolucijo o spodbujanju kolesarjenja v boju proti podnebnim spremembam

Resolucijo, ki jo je predlagal Turkmenistan je bila soglasno sprejeta. Treba je opozoriti, da je tako kot vse resolucije Generalne skupščine nezavezujoča. Resolucija poziva države članice ZN, naj "vključijo kolesa v javni prevoz, v mestnih in podeželskih območjih, v državah v razvoju in razvitih državah."

V skladu z resolucijo bosta izboljšanje varnosti v cestnem prometu in spodbujanje kolesarjenja pripomogla k doseganju trajnostnega razvoja, vključno z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Resolucija poziva države članice ZN, naj zagotovijo, da bo kolesarjenje vključeno v "razvojne strategije, ki vključujejo različne sektorje, vključno s storitvami souporabe koles". Poleg tega bi si morale države članice ZN, kadar koli je to mogoče, prizadevati za vključitev kolesarjenja v "mednarodne, regionalne, nacionalne in podnacionalne razvojne politike in programe".

 

Vir: https://civinet-slohr.eu/un-usvojio-rezoluciju-kojom-se-promovira-biciklisticki-promet-u-borbi-protiv-klimatskih-promjena/ 

Loader