Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

5. maja 2022

Evropska komisija je objavila razpis za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest v EU do leta 2030 v okviru programa Obzorja Evropa. Vloge je oddalo 377 mest iz celotne EU in nekaterih pridruženih držav, izbranih je bilo 100 mest, ki so se zavezala, da si bodo prizadevala do leta 2030 postati podnebno nevtralna. Ta mesta bodo postala vzorčni primeri za vsa ostala mesta, ki jim bodo sledila.

Strategije za razogljičenje bodo osredotočene na promet, energijo, stavbe in nekatere druge ukrepe.
Kandidiralo je 7 slovenskih mest: Ajdovščina, Izola, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ormož in Velenje.

Izbrana so bila 3 mesta, Ljubljana, Kranj in Velenje.

Glavna dejstva si lahko pogledate tukaj.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2591

https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_en


 

Loader