Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo

24. novembra 2022

Očitno je, da glede kakovosti infrastrukture za hojo preprosto ne bi smeli sklepati kompromisov. Skrb za ranljive skupine prebivalstva je pač temelj prave demokratičnosti in solidarnosti v družbi.

Ljudje od nekdaj hodimo, pokončna hoja je iz nas naredila ljudi.

Naj bo hoja tudi mobilnost za prihodnost.

- Tadej Žaucer, nacionalni koordinator za hojo

 

Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo naj predstavljajo spodbudo za odločevalce, organizacije in posameznike, da bi skrbeli za boljše, dostopnejše, vključujoče, varno in privlačno okolje za pešce. S tem namenom opredeljujejo glavne koncepte vedenja pešcev v prometu, ki predstavljajo podlago za vsako dobro načrtovano infrastrukturo za hojo, narekujejo napredne trende in novejše rešitve za hodljivo okolje ter predstavljajo primere dobrih praks oblikovanja javnega prostora.

Smernice so pripomoček za spodbujanje sprememb, usmerjanje sprememb, ugotavljanje učinkov sprememb in komuniciranje sprememb.

Vizija in cilji smernic :

  • Smernice vsebujejo napotila, kako bolje oblikovati sodobni javni prostor za vse skupine uporabnikov.
  • Smernice narekujejo trende in predstavljajo napredne rešitve.
  • Smernice delujejo v smeri opolnomočenja pešcev in zagotavljanja družbene enakosti.

     

NACIONALNE SMERNICE ZA INFRASTRUKTURO ZA HOJO

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Loader