Naučimo se potovati varčno

1. marca 2023

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 »Letos bosta v središču naših aktivnosti temi, ki sta izredno pomembni za doseganje okoljskih zavez in ustvarjanje človeku prijaznega prostora: varčnost prometa ter njegova varnost in udobje,« je povedala Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. »V Sloveniji so razdalje za vsakodnevne opravke kratke, aktivna mobilnost – sploh hoja in kolesarjenje – je v tem smislu pogosto najustreznejša izbira. Seveda pa je nujen predpogoj za aktivno mobilnost ustrezna infrastruktura, skladna z nacionalnimi smernicami za področje hoje in kolesarjenja.«

Priprave na letošnjo izvedbo Evropskega tedna mobilnosti so potekale v okviru 7. nacionalne konference o celostnem prometnem načrtovanju v Laškem. Na njej je kar 200 predstavnikov občin in strokovnjakov s področja trajnostne mobilnosti sodelovalo v pogovorih o pomenu upravljanja parkiranja v celostnem prometnem načrtovanju in trajnostnem prometnem sistemu. Ena od izvedenih delavnic je obravnavala tudi ideje za uresničevanje aktivnosti »Pospravimo ulice.«, ki bo osrednji ukrep občin v okviru letošnje izvedbe ETM.

Infrastruktura za pešce in kolesarje je marsikdaj sicer primerna, a jo nepravilno parkirani avtomobili, zabojniki za smeti, nevzdrževane žive meje in druge ovire delajo nevarno in nepregledno. Marsikje na poteh srečujemo tudi resnejše ovire – ulično razsvetljavo, table, znake – ki bi jih bilo treba odstraniti. V okviru aktivnosti »Pospravimo ulice.« bo ETM občine po vsej Sloveniji povabil, da ovire zabeležijo, na eni izbrani ulici ali območju pa jih odstranijo oz. za njihovo odstranitev pripravijo akcijski načrt.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je na konferenci poudaril, da je med cilji ustanovitve novega ministrstva prav večja integriranost prometne politike s podnebno politiko. Izpostavil je tudi velik pomen novosprejetega Zakona o celostnem prometnem načrtovanju: »Na podlagi zakona na ministrstvu pričenjamo s pripravo državne celostne prometne strategije, še letos pa bomo sofinancirali tudi pripravo druge generacije občinskih celostnih prometnih strategij.« Parkirno politiko je opisal kot ključni element varnosti najranljivejših prometnih udeležencev: »Ko se pogovarjamo o parkiranju, je nujno upoštevati urejenost naših ulic. Zato dajmo prednost upravljanju prometa s pomočjo parkirne politike pred zagotavljanjem navidezno nujno potrebnih novih in novih parkirnih mest za osebne avtomobile.«

 

Leta 2022 je Evropski teden mobilnosti postavil nov rekord v številu sodelujočih občin: udeležila se ga je že skoraj polovica (96 od 212) slovenskih občin.

Loader