Delavnica: Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje?

25. maja 2023

Delavnica: Ali projektiramo/gradimo kvalitetno infrastrukturo za pešce in kolesarje?

Delavnica je namenjena projektantom prometne infrastrukture, mestnim urbanistom, državnim in lokalnim investitorjem in upravljalcem prometne infrastrukture, izvajalcem gradnje ter nadzornim inženirjem.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici dobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijava je možna do 15. junija 2023. Število prijav je omejeno na 30.

Delavnica, organizirana v okviru projekta Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki jo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za udeležence je brezplačna in je namenjena projektantom kolesarske infrastrukture, predstavnikom občin in občinskim urbanistom.

Prijavnica!

162 kB

Loader