Korak naprej k trajnosti v Mariboru

6. februarja 2024

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (UM FGPA) je v sklopu projekta Life IP Care4Climate izvedla različne aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti in izboljšanje kakovosti življenja v Mariboru s posebnim poudarkom na zaposlenih in študentih Univerze.

Izposoja koles Mbajk na Lentu
UM FGPA je vzpostavila novo postajo za izposojo koles Mbajk na Lentu, najstarejšem delu Maribora. Tako se bo izboljšala povezanost in dostopnost območja, ki je priljubljeno med študenti in obiskovalci.
V okviru prenove Lenta, ki je trenutno v zaključni fazi, bodo odstranjena tudi parkirna mesta in spremenjena prometna ureditev. Omejili bodo motorni promet in tako prispevali k promociji zelene mobilnosti. Otvoritev Mbajk postaje v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je bila v decembru 2023.

Pred fakulteto FGPA namenski prostor za kolesa

Vzpostavitev desetih novih stojal za kolesa (sheffing) pred glavnim vhodom na fakulteto FGPA bo spodbudila študente in zaposlene k uporabi koles kot trajnostnega prevoznega sredstva.

Kolesarski števec krepi kolesarsko kulturo
Namestitev kolesarskega števca na križišču Ljubljanske ulice in Moše Pijada v Mariboru omogoča spremljanje trendov kolesarjenja v realnem času in krepi kolesarsko kulturo v mestu. Podatki bodo dostopni tudi za splošno javnost.

Vsaka od teh aktivnosti bo prispevala k cilju spremeniti potovalne navade zaposlenih in študentov na Univerzi, kar vodi k večji trajnosti in boljši kakovosti življenja v Mariboru. Skozi te aktivnosti projekt LIFE IP CARE4CLIMATE odraža svojo zavezanost trajnostnemu razvoju in boju proti podnebnim spremembam.

 

Avtor fotografij: UM FGPA
 

Loader