Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

9. septembra 2022

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

Upravljanje parkiranja je pogosto spregledana priložnost za doseganje ciljev celostne prometne strategije in boljše kakovosti bivanja v občinah. Parkirna politika se uveljavlja kot eno glavnih orodij za občine, ki so se zavezale zmanjševanju motoriziranega prometa in emisij toplogrednih plinov, saj ponuja veliko vzvodov za vplivanje na zmanjšanje osebnega motornega prometa in njegovih negativnih posledic. Sodobno upravljanje parkiranja presega pasivno prakso, ki je bila usmerjena v dobra parkirišča in zagotavljanje enostavnega dostopa z avtomobilom do vsakega lokala v naselju. Razvilo se je v vitalen in učinkovit gradnik celostnega načrtovanja prometa.

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike »Sive prostore spreminjamo v zelene priložnosti« so nastale v okviru nacionalnega projekta Izobraževanje za trajnostno mobilnost. Temeljijo na orodju ParkPAD, razvitem v okviru evropskega projekta PARK4SUMP.

Izdelal jih je Urbanistični inštitut Republike Slovenije

GRADIVA - SMERNICE

Loader