IZOBRAŽEVANJE: Priprava Načrtov izvajanja parkirnih politik (NIPP)

2. oktobra 2023

IZOBRAŽEVANJE: Priprava Načrtov izvajanja parkirnih politik (NIPP)

Izobraževanje na temo Nacionalnih smernic za pripravo in izvajanje Načrtov izvajanja parkirne politike (NIPP) v občinah bo potekalo oktobra 2023 na treh različnih lokacijah:

MARIBOR – sreda, 18. oktober 2023
LJUBLJANA – petek, 20. oktober 2023
KOPER – torek, 24. oktober 2023

Izobraževanje bo sestavljeno iz predavanj in razprav o treh glavnih temah: pomen upravljanja parkiranja, priprava NIPP in implementacija NIPP v občinah. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami in dobrimi praksami parkirne politike, ki temelji na trajnostni mobilnosti, izkušnjah iz tujine, državnih izhodiščih in parkirnem portalu. Prav tako bodo spoznali, kako v sodelovanju z deležniki analizirati, načrtovati in izvajati ukrepe ter režime za upravljanje parkiranja.

Izobraževanje je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo  z upravljanjem parkiranja, celostnim načrtovanjem prometa ter prostorskim načrtovanjem na lokalni in regionalni ravni. Organizira ga Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo skupaj z izvajalci nacionalnega projekta na temo parkirne politike. 

Udeležba je brezplačna. 

PRIJAVI SE

PROGRAM

Loader