Objavljen je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

12. oktobra 2022

Objavljen je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

11. oktrobra 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22, str. 9735, objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

ZCPN definira temeljne pojme na področju celostnega prometnega načrtovanja, vrste in vsebino celostnih prometnih strategij, ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja v okviru prostorskega načrtovanja, sofinanciranje ukrepov in finančne spodbude za izvajanje ukrepov na podlagi tega zakona ter informiranje, ozaveščanje in izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti.

Nov pristop k načrtovanju prometa, ki ga predlaga ZCPN, bo dosledno upošteval uravnoteženost vseh prometnih podsistemov in prednostno obravnaval upravljanje prometa. Osnovni namen ZCPN je določiti pravni okvir za celostni pristop k načrtovanju prometa, ki bo presegel dosedanji, pretežno sektorski pristop, podpreti procesu zmanjševanja negativnih vplivov prometa na okolje, zmanjšanja rabe energije in bolj smotrne rabe prostora v povezavi s prometom ter ureditev sistemskega vira sofinanciranja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti z omejenim časovnim obdobjem.

ZCPN

Loader