Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

28. septembra 2022

Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

Sodelovalen in vključujoč način dela že dolgo ni več novost. Vključevanje širokega razpona glasov različnih deležnikov je zato tudi eno ključnih načel celostnega prometnega načrtovanja. Temelji na predpostavki, da bomo dolgoročno najbolj optimalen prometni sistem lahko oblikovali le, če se bomo posvetovali in uskladili z vsemi tistimi, ki ga bodo v prihodnosti tudi uporabljali. Več posameznikov vključimo v proces nastanka naše Občinske celostne prometne strategije, lažje bomo zasnovali dokument, ki bo dobro sprejet v skupnosti in bo hkrati imel vse odlike navdihujoče, a tudi jasne vizije boljše prihodnosti.

Smernice odgovarjajo na izzive vključevanja javnosti v proces priprave in izvajanja Občinske celostne prometne strategije, s katerimi se soočajo pripravljavci ter odgovorni za pripravo Strategij na občinah. Izhajajo iz evropskih smernic za vključevanje javnosti ter so prilagojene izkušnjam in zahtevam slovenskih uporabnikov. Nastale so v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, področje trajnostna mobilnost. Izdelal jih je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

GRADIVA - SMERNICE

 

Loader