Gradiva

Smernice

FILTRIRAJ

Minimalni standardi OCPS - vprašanja in odgovori

293 kB

Minimalni standardi za OCPS (posodobljene decembra 2023)

209 kB

Datoteka vsebuje informacije o minimalnih standardih za občinske celostne prometne strategije.

Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo

21 kB

S priročnikom želimo zato vsaj malo okrepiti zavedanje o pomenu načrtovanja omrežij in kakovostnih površin za hojo in postaviti osnove za ustrezno načrtovanje in izvedbo.

Ljudje od nekdaj hodimo, pokončna hoja je iz nas naredila ljudi. Naj bo hoja tudi mobilnost za prihodnost.

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

3 kB

Predstavljamo nove smernice iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

3 kB

Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti: Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove (MZI, 2019)

Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike

5 kB

Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih, nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike

 

Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike - priloge

786 kB

Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih, nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike - Priloge

Nacionalne smernice za pripravo Načrtov izvajanja parkirnih politik

5 kB

Pričujoče smernice za pripravo Načrtov izvajanja parkirnih politik (NIPP) predstavljajo orodje za uspešno in učinkovito upravljanje parkiranja, s katerim je mogoče ustrezno oceniti trenutno stanje in potrebo po parkirnih mestih ter uravnotežiti ponudbo in povpraševanje.

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije - priloge (posodobljene 2023)

4 kB

Priloga smernic OCPS je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, s katerimi boste spremljali učinke občinskih celostnih prometnih strategij.

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije (2023)

4 kB

Prenovljene Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije.

Prenovljena izdaja, usklajena z novo zakonodajo (ZCPN), leto izdaje 2023.

Nacionalne smernice za pripravo regionalne celostne prometne strategije

4 kB

Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

2 kB

Predstavljamo nove smernice iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti.

Smernice za določitev nacionalnega kolesarskega omrežja (ang. Guidelines for Cycle Route Network)

4 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Smernice za izdelavo strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja (ang. Guideline on how to set up a National Cycling Plan)

2 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in  so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Smernice za organizacijo javnega potniškega prometa na podeželju

2 kB

Smernice za organizacijo javnega potniškega prometa na podeželju (SAZU, 2021)

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih

9 kB

Kolesarjem prijazna infrastruktura: Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih (MZI, 2017)

Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih

3 kB

P+R: Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih (MZI, 2017)

Splošne usmeritve: Infrastruktura za pešce

3 kB

Infrastruktura za pešce: Splošne usmeritve (MZI, 2017)

Tematski vodnik – smernice »Načrtovanje privlačnega javnega potniškega prometa«

2 kB

Tematski vodnik je del zbirke dokumentov s smernicami EU, ki dopolnjuje drugo izdajo smernic SUMP (CPS). Predlaga dobre prakse in ključna sporočila za načrtovanje javnega prevoza s ciljem podpreti mesta pri načrtovanju in usmeritvi k večji uporabi javnega prevoza.

Usmeritve za vključitev tovornih koles v Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji

3 kB

Elaborat je prvo besedilo od štirih elaboriranih usmeritev oziroma smernic, katerih izdelava je načrtovana v okviru akcije C3.3 projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE zaradi vključitve zelene logistike v prostorsko in prometno načrtovanje na državni, regijski in lokalni ravni.

V okviru projekta Danube Cycle Plans se pripravlja Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji. Tovorna kolesa so pomemben del razvoja kolesarjenja, ozelenitve mestne logistike in zmanjšanja uporabe motornih vozil tako za komercialni kot zasebni prevoz blaga.

Elaborat osvetljuje pomen uporabe tovornih koles in s pregledom dobrih praks vključevanja te vsebine v strateške načrte različnih držav in mest daje predlog možnih ukrepov za spodbujanje uporabe tovornih koles v Sloveniji s ciljem doseči tovornim kolesom prijazna mesta.

Loader