KATEGORIJE

Projekti

Za prikaz projektov ni izbrane kategorije!Novice

Za prikaz novic ni izbrane kategorije!Dogodki

Za prikaz novic ni izbrane kategorije!Izobraževanja

Za prikaz novic ni izbrane kategorije!Gradiva

Priročnik za Pešbus in Bicivlak

Aktivnosti z mladimi - priporočila za pripravo in izvedbo

93 kB

Participacijo mladih najlažje opredelimo kot vključevanje mladih v procese in odločitve v neki
skupnosti. Pri tem se mladim omogočajo sodelovanje, načrtovanje in odločanje o zadevah, ki
vplivajo tudi na druge občane.
Pomembno je, da mlade spodbujamo k procesom podajanja predlogov, načrtovanja aktivnosti
in odločanja. S tem ustvarjamo vključujoče okolje in mlade vzgajamo k participaciji. Prav tako
pa je seveda pomembno, da mladi dobijo potrditev, da je bil njihov glas slišan.
 

Trajnostna mobilnost, priročnik za učitelje v srednjih šolah

6 kB

Namen priročnika je ozavestiti dijakinje in dijake srednjih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za srednje šole. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela.
 

Prikazanih 3 od 25
Loader