Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

1. aprila 2021

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Operacija: Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! in Beli zajček sta bili razviti z namenom promocije in spodbujanja trajnostne mobilnosti med vrtčevsko mladino, osnovnošolci, njihovimi starši, učitelji in vzgojitelji. Namen aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, otroke, kot tudi njihove starše, učitelje in vzgojitelje, da se v šolo ali vrtec in iz njiju ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na trajnostno mobilen način.

 

 

Posnetek zaključne konference projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (september 2021)

 

Vmesne analize projekta

 

Zaključna analiza projekta

 

Analiza ankete izvajanja igre Kokoška Rozi

 

Splošne informacije o projektu

 

Gradivo za vrtce (igra Beli zajček)

 

Gradiva za osnovne šole (igra Kokoška Rozi)

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader