Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

1. aprila 2021

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Operacija: Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! in Beli zajček je razvita z namenom promocije in spodbujanja trajnostne mobilnosti med slovenskimi osnovnošolskimi učenci, otroci, njihovimi starši, učitelji in vzgojitelji. Namen aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, otroke, kot tudi njihove starše, učitelje in vzgojitelje, da se v šolo ali vrtec in iz njiju ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na način trajnostne mobilnosti.

 

Analiza ankete izvajanja igre Kokoška Rozi

2 kB
2 kB

 

Gradivo za vrtce

 

Gradiva za osnovne šole

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader